برد کنترل دیزل Emko مدل EAOM19

برد کنترل دیزل Emko مدل Trans midi AMF