کشاورزی هوشمند

فضای سبز

کشاورزی هوشمند ( آبیاری فضای سبز )

فضای سبز و بستر گیاهی نیاز مبرم به آبیاری یکنواخت با میزان مشخص و مقدار معین آبیاری دارند این امر در قدیم توسط نیروی انسانی انجام میشد که در زمانبندی آبیاری گیاهان و فضای سبز با عقب و جلو رفتن … ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها