11 کالا

 • HMIHMI

  HMI دلتا مدل DOP-107WV

  تماس بگیرید
  HMI دلتا مدل DOP-107WV  با 7 اینچ سایز اچ ام آی جدید بازار صنعت محسوب شده که کمپانی دلتا  این اچ ام آی ها ر تحت عنوان سری DOP-100  در بازار  عرضه داشته است این مدل  جدید 7 اینچ دلتا با توجه به قابلیت های آن از جمله فول پورت بودن (بودن پورت اترنت بر روی همه ی مدل های آن)،اقتصادی هم محسوب می شود.
 • HMIHMI

  HMI دلتا مدل DOP-B03E211

  تماس بگیرید
  یکی از تجهیزاتی که در مانیتورینگ فرآیندهای صنعتی،کاربرد فرآوان داشته و در صنایع، به طور وسیعی مورد استفاده قرار میگیرد،Human Machine Interface یا به طور اختصار HMI نام دارد برخی از قابلیت های HMIعبارت است از: 1-نمایش وثبت آلارم های مختلف در زمانهای بروز خطا در سیستم 2-نمایش نوع ومحل خرابی و زمان وقوع خطا در هریک از اجزای سیستم 3-تغییر واصلاح Set Pointها در حین اجرای پروسه ی تولید
 • HMIHMI

  HMI دلتا مدل DOP-B03S211

  تماس بگیرید
  یکی از تجهیزاتی که در مانیتورینگ فرآیندهای صنعتی،کاربرد فرآوان داشته و در صنایع، به طور وسیعی مورد استفاده قرار میگیرد،Human Machine Interface یا به طور اختصار HMI نام دارد برخی از قابلیت های HMIعبارت است از: 1-نمایش وثبت آلارم های مختلف در زمانهای بروز خطا در سیستم 2-نمایش نوع ومحل خرابی و زمان وقوع خطا در هریک از اجزای سیستم 3-تغییر واصلاح Set Pointها در حین اجرای پروسه ی تولید
 • HMIHMI

  HMI دلتا مدل DOP-B05S111

  تماس بگیرید
  یکی از تجهیزاتی که در مانیتورینگ فرآیندهای صنعتی،کاربرد فرآوان داشته و در صنایع، به طور وسیعی مورد استفاده قرار میگیرد،Human Machine Interface یا به طور اختصار HMI نام دارد برخی از قابلیت های HMIعبارت است از: 1-نمایش وثبت آلارم های مختلف در زمانهای بروز خطا در سیستم 2-نمایش نوع ومحل خرابی و زمان وقوع خطا در هریک از اجزای سیستم 3-تغییر واصلاح Set Pointها در حین اجرای پروسه ی تولید
 • HMIHMI

  HMI دلتا مدل DOP-B07E411

  تماس بگیرید
  یکی از تجهیزاتی که در مانیتورینگ فرآیندهای صنعتی،کاربرد فرآوان داشته و در صنایع، به طور وسیعی مورد استفاده قرار میگیرد،Human Machine Interface یا به طور اختصار HMI نام دارد برخی از قابلیت های HMIعبارت است از: 1-نمایش وثبت آلارم های مختلف در زمانهای بروز خطا در سیستم 2-نمایش نوع ومحل خرابی و زمان وقوع خطا در هریک از اجزای سیستم 3-تغییر واصلاح Set Pointها در حین اجرای پروسه ی تولید
 • HMIHMI

  HMI دلتا مدل DOP-B07S411

  تماس بگیرید
  یکی از تجهیزاتی که در مانیتورینگ فرآیندهای صنعتی،کاربرد فرآوان داشته و در صنایع، به طور وسیعی مورد استفاده قرار میگیرد،Human Machine Interface یا به طور اختصار HMI نام دارد برخی از قابلیت های HMIعبارت است از: 1-نمایش وثبت آلارم های مختلف در زمانهای بروز خطا در سیستم 2-نمایش نوع ومحل خرابی و زمان وقوع خطا در هریک از اجزای سیستم 3-تغییر واصلاح Set Pointها در حین اجرای پروسه ی تولید
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها