اینورتر

23 کالا

 • اینورتر invt GD200A 45 kw-3ph

  invt gd200A 22kw ورودی سه فاز

  تماس بگیرید
  اينورتر invt gd200A 22kw ورودي سه فاز کد فنی : GD200A-022G/030P-4
 • اینورتر 500KW GD200A ورودی سه فاز

  اینورتر ۱۳۲KW GD200A ورودی سه فاز INVT

  تماس بگیرید
  ویژگی های فنی درایو GD200A توان 132KW : جریان نامی خروجی این درایو در کاربردهای سنگین 260 آمپر و برای کاربردهای سبک فن و  پمپ 305 آمپر می باشد. حداکثر جریان خروجی در حالت اضافه بار یک دقیقه 390 آمپر می باشد. واحد ترمز خارجی و انتخاب مقاومت ترمز و واحد ترمز خارجی متناسب با کاربرد با مشاوره شرکت انجام می شود. وزن این درایو 110کیلوگرم بوده و ابعاد آن…
 • اینورتر 500KW GD200A ورودی سه فاز

  اینورتر ۱۶۰KW GD200A ورودی سه فاز INVT

  تماس بگیرید
  ویژگی های فنی درایو GD200A توان 160KW : جریان نامی خروجی این درایو در کاربردهای سنگین 305 آمپر و برای کاربردهای سبک فن و  پمپ 380 آمپر می باشد. حداکثر جریان خروجی در حالت اضافه بار یک دقیقه 457.5 آمپر می باشد. واحد ترمز خارجی و انتخاب مقاومت ترمز و واحد ترمز خارجی متناسب با کاربرد با مشاوره شرکت انجام می شود. وزن این درایو 110کیلوگرم بوده و ابعاد آن…
 • اینورتر 500KW GD200A ورودی سه فاز

  اینورتر ۱۸۵KW GD200A ورودی سه فاز INVT

  تماس بگیرید
    ویژگی های فنی درایو GD200A توان 185KW : جریان نامی خروجی این درایو در کاربردهای سنگین 340 آمپر و برای کاربردهای سبک فن و  پمپ 380 آمپر می باشد. حداکثر جریان خروجی در حالت اضافه بار یک دقیقه 510 آمپر می باشد. واحد ترمز خارجی و انتخاب مقاومت ترمز و واحد ترمز خارجی متناسب با کاربرد با مشاوره شرکت انجام می شود. وزن این درایو 110کیلوگرم بوده و ابعاد…
 • اینورتر 500KW GD200A ورودی سه فاز

  اینورتر ۲۰۰KW GD200A ورودی سه فاز INVT

  تماس بگیرید
  ویژگی های فنی درایو GD200A توان 200KW : جریان نامی خروجی این درایو در کاربردهای سنگین 380 آمپر و برای کاربردهای سبک فن و  پمپ 425 آمپر می باشد. حداکثر جریان خروجی در حالت اضافه بار یک دقیقه 570 آمپر می باشد. واحد ترمز خارجی و انتخاب مقاومت ترمز و واحد ترمز خارجی متناسب با کاربرد با مشاوره شرکت انجام می شود. وزن این درایو 110کیلوگرم بوده و ابعاد آن…
 • اینورتر 500KW GD200A ورودی سه فاز

  اینورتر ۲۲۰KW GD200A ورودی سه فاز INVT

  تماس بگیرید
    ویژگی های فنی درایو GD200A توان 220KW : جریان نامی خروجی این درایو در کاربردهای سنگین 425 آمپر و برای کاربردهای سبک فن و  پمپ 480 آمپر می باشد. حداکثر جریان خروجی در حالت اضافه بار یک دقیقه 637.5 آمپر می باشد. واحد ترمز خارجی و انتخاب مقاومت ترمز و واحد ترمز خارجی متناسب با کاربرد با مشاوره شرکت انجام می شود. وزن این درایو 165 کیلوگرم بوده و…
 • اینورتر 500KW GD200A ورودی سه فاز

  اینورتر ۲۵۰KW GD200A ورودی سه فاز INVT

  تماس بگیرید
  ویژگی های فنی درایو GD200A توان 250KW : جریان نامی خروجی این درایو در کاربردهای سنگین 480 آمپر و برای کاربردهای سبک فن و  پمپ 530 آمپر می باشد. حداکثر جریان خروجی در حالت اضافه بار یک دقیقه 720 آمپر می باشد. واحد ترمز خارجی و انتخاب مقاومت ترمز و واحد ترمز خارجی متناسب با کاربرد با مشاوره شرکت انجام می شود. وزن این درایو 165 کیلوگرم بوده و ابعاد…
 • اینورتر 500KW GD200A ورودی سه فاز

  اینورتر ۲۸۰KW GD200A ورودی سه فاز INVT

  تماس بگیرید
  ویژگی های فنی درایو GD200A توان 280KW : جریان نامی خروجی این درایو در کاربردهای سنگین 530 آمپر و برای کاربردهای سبک فن و  پمپ 600 آمپر می باشد. حداکثر جریان خروجی در حالت اضافه بار یک دقیقه 795 آمپر می باشد. واحد ترمز خارجی و انتخاب مقاومت ترمز و واحد ترمز خارجی متناسب با کاربرد با مشاوره شرکت انجام می شود. وزن این درایو 165 کیلوگرم بوده و ابعاد…
 • اینورتر 500KW GD200A ورودی سه فاز

  اینورتر ۳۱۵KW GD200A ورودی سه فاز INVT

  تماس بگیرید
  ویژگی های فنی درایو GD200A توان 315KW : جریان نامی خروجی این درایو در کاربردهای سنگین 600 آمپر و برای کاربردهای سبک فن و  پمپ 650 آمپر می باشد. حداکثر جریان خروجی در حالت اضافه بار یک دقیقه 900 آمپر می باشد. واحد ترمز خارجی و انتخاب مقاومت ترمز و واحد ترمز خارجی متناسب با کاربرد با مشاوره شرکت انجام می شود. وزن این درایو 165 کیلوگرم بوده و ابعاد…
 • اینورتر 500KW GD200A ورودی سه فاز

  اینورتر ۳۵۰KW GD200A ورودی سه فاز INVT

  تماس بگیرید
  ویژگی های فنی درایو GD200A توان 350KW : جریان نامی خروجی این درایو در کاربردهای سنگین 650 آمپر و برای کاربردهای سبک فن و  پمپ 720 آمپر می باشد. حداکثر جریان خروجی در حالت اضافه بار یک دقیقه 975 آمپر می باشد. واحد ترمز خارجی و انتخاب مقاومت ترمز و واحد ترمز خارجی متناسب با کاربرد با مشاوره شرکت انجام می شود. وزن این درایو 450 کیلوگرم بوده و ابعاد…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها