استخدام‎ در تیم فنی

  • اطلاعات فردی *

  • اطلاعات مرتبط با شرایط کاری *

  • فایل ها را به اینجا بکشید
        نکته:لطفا رزومه ارسالی شامل اطلاعات فعالیت کاری و علمی یا اجرایی باشد. پسوندهای مجاز فایل : jpg, gif, png, pdf