استخدام‎ در تیم فروش

  • اطلاعات فردی *

  • اطلاعات مرتبط با شرایط کاری *

  • Drop files here or
    Max. file size: 100 MB.
        نکته:لطفا رزومه ارسالی شامل اطلاعات فعالیت کاری و علمی یا اجرایی باشد. پسوندهای مجاز فایل : jpg, gif, png, pdf